Kysymys? Käsky!


Tarvitsetko idean kohtaukseen? Kokeile käsikirjoittaa minuutin tilanne kysymyksen ja käskyn avulla. Harjoitus havainnollistaa dialogin vuorovaikutteisuutta.

Kirjoittakaa paperilapuille kysymyksiä ja käskyjä ja laittakaa ne eri koreihin. Kysymysten ja käskyjen tulee olla lyhyitä ja selkeitä, esimerkiksi:
-Kuka? Kuulitko? Paljonko kello on?
-Ole hiljaa! Juokse! Tule tänne!


Poimikaa koreista sattumanva-raisesti kysymys-käsky -pareja ja keksikää niistä kohtauksia. Voitte toteuttaa kohtaukset näyttelemällä, kuvaamalla tai piirtämällä sarjakuvan.

Kokeilkaa myös näitä:
1. Tehkää ketjukirje, joka alkaa kysymyksellä, jatkuu käskyllä, sitten taas kysymyksellä... Lukekaa syntynyt dialogi.
2. Tutkikaa jonkin elokuvan kohtausta: kuinka paljon puheessa on kysymyksiä ja käskyjä?
3. Lapuissa voi olla myös paikkoja, esineitä, henkilöitä...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti