Videomielipidekirjoitus


Tee ryhmäsi kanssa lyhyt video, jossa nostatte esille jonkun omaan kouluunne liittyvän ongelman, ja esitätte siihen ratkaisun. Näyttäkää valmis video myös koulunne rehtorille!

Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joita haluaisitte koulussanne muuttaa. Hyvä aloituslause on: “Jos minä saisin päättää...” Sen jälkeen jakaudutaan ryhmiin.

Etsikää ryhmissä ongelma. Keitä ongelma koskee? Miten sen voisi ratkaista? Olkaa havainnollisia ja vakuuttavia. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää käsikirjoituskortteja.

Kuvatkaa video suoran kameralle, ilman editointia. Muistakaa harjoitella kohtauksia ennen kuvaamista!

Katsokaa valmiit videot yhdessä ja keskustelkaa niistä. Kutsukaa myös koulun rehtori mukaan. Päättäkää jokaisen videon jälkeen, mitä ongelmalle tehdään.


Nelli Kampmanin esimerkkivideo.
Vartiokylän koulussa kuvattu videomielipidekirjoitus.

Lisämateriaalia
Videomielipidekirjoitus-menetelmän opas

Käsikirjoituskortit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti