Miltä maailma näyttää?


Tehkää video siitä, miltä kotikaupunkinne teidän mielestänne näyttää. Videossa ei puhuta ja esitellä - vaan näytetään.

Kuvatkaa 3 min. video, joka vastaa kysymykseen “Miltä kotikaupunkini näyttää?”

Pohtikaa ensin ryhmissä, millainen mielikuvanne kotikaupungistanne on. Valitkaa joka ryhmässä käsikirjoitukseksi kolme adjektiivia.

Kuvatkaa videot, joissa kotikaupunki näyttää valituilta adjektiiveilta! Tarkoitus ei ole kertoa ja selostaa vaan näyttää. Kuvatkaa siis dokumentaarisia havaintoja: tapahtumia, hetkiä ja yksityiskohtia.

Kun katsotte videoita luokassa, kirjoittakaa ylös adjektiiveja videon pohjalta. Kotikaupunki voi näyttää esimerkiksi likaiselta, suurelta, vilkkaalta...

Pohtikaa havaintoja yhdessä. Miksi tässä videoissa kylä näytti tyhjältä, mutta toisen ryhmän videossa vilkkaalta?

Kokeilkaa tehdä myös video, joka esittää, miltä maailma näytti menneisyydessä tai tulee näyttämään tulevaisuudessa.


(Esimerkkivideo: Miltä tulevaisuus näyttää? Nelli Kampman.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti