Animaatio


Animaatio on kuvan ja elokuvan rajapintana monipuolinen ilmaisumuoto. Kerro tarinoita, havainnollista tai tee trikkejä. Luo hahmot, lavasteet ja äänet helposti itse. Kuvaustekniikoita on useita. Kun kuvaat, varmista etteivät lavasteet ja kamera tarpeettomasti liiku. Viimeistele animaatio äänillä.

1. Animaatiossa lähes kaikki on mahdollista. Yllätä katsoja. Valitse materiaali tarinaasi; piirros, vaha, esine vai tietokone.

2. Luo hahmot ja tausta.
a) Pala-animaatiossa hahmojen tulee erottua taustasta ja osien liikkua.
b) Vaha-animaatiossa vahvista hahmoja rautalangalla. Avattu pahvilaatikko soveltuu lavastukseen.

3. Kuvaa
...digikameralla. Yhdistele kuvat leikkausohjelman aikajanalla.
...tietokoneella. Liitä videokamera tietokoneeseen tai käytä koneen omaa kameraa. Ota kuvat animaatioohjelmalla esim. Premiere Elements (PC) tai iStop Motion (MAC).
... kuvankäsittely-ohjelmalla. Piirrä hahmot läpinäkyvälle pohjalle ja liitä taustaan. Luo liike leikkausohjelman
motion-työkalulla.

4. Äänitä puheet, pisteäänet ja taustat. Sävellä musiikki. Rytmi sopii hyvin.

Ennen ja nyt


Tehkää luokassa osittain kuvitteellinen dokumenttielokuva, jossa esittelette paikkakuntanne ympäristön muutoksia. Ostoskeskus näyttää nyt tältä, mutta miltä paikalla näytti 50 vuotta sitten?

Tehkää kuvitteellinen dokumenttielokuva, joka esittelee lähiympäristön muutoksia. Elokuvassa esitellään yksi kerrallaan jokin kohde, esim. kunnantalo tai koulun piha, ja näytetään, miltä paikalla ehkä näytti ennen  vanhaan.

Jakautukaa työryhmiin ja valitkaa ryhmällenne oma kohde. Tietoa hakemalla ja mielikuvitusta käyttämällä selvittäkää, miltä paikka on näyttänyt ennen rakentamista. Oliko siellä metsää? Suo? Vanhoja taloa?

Kun taustatyö on tehty, voitte käsikirjoittaa ja kuvata lyhyen videon, jossa esitellään paikka ennen ja nyt. Sopivat kuvauspaikat ja yksityiskohdat löytyvät varmasti lähiseudulta.

Lopuksi eri ryhmien videot koostetaan yhdeksi pitkäksi dokumenttielokuvaksi, johon voidaan kuvata erikseen välijuonnot.

Lumière-elokuva


Lumièren veljekset kuvasivat maailman ensimmäiset yleisölle esitetyt elokuvat. Ne kuvasivat arkipäiväisiä tapahtumia. Kamera oli paikallaan, elokuvissa ei ollut leikkauksia ja kestoakin oli vain minuutin verran.

Etsikää tilanne, jonka haluatte tallentaa ja näyttää muille. Valitkaa kameran paikka, kuvakulma ja kuvakoko. Asettakaa videokamera jalustalle tai tukevalle alustalle kohteen eteen. Kuvatkaa tilanne liikuttamatta kameraa. Otos saa kestää korkeintaan minuutin.

Tehkää kuten Lumièren veljekset: etsikää todellisia tilanteita, älkää lavastako kohtausta!

Kun katsotte elokuvia, voitte verrata niitä valokuvien ilmaisuun miettimällä elokuvan ja valokuvan eroja ja yhtäläisyyksiä. Harjoitus onkin hyvä lähtökohta aloittaa tutustuminen kuvaamiseen ja elokuvalliseen kerrontaan.

Variaatio

Lisää haastetta ja keskittymistä kuvaamiseen saa, kun yrittää saada samaan otokseen mahdollisimman monta rinnakkaista tapahtumaa.

Voitte pohjustaa harjoitusta katsomalla esimerkiksi YouTubesta aitoja Lumière-veljesten elokuvia 1800-1900 -lukujen vaihteesta.Nuorten Ääni -toimituksen kurssilla kuvattu harjoituselokuva


Nelli Kampmanin kuvaama esimerkkielokuva.

Alkuperäinen Lumièren veljesten elokuva Juna saapuu asemalle

Videomielipidekirjoitus


Tee ryhmäsi kanssa lyhyt video, jossa nostatte esille jonkun omaan kouluunne liittyvän ongelman, ja esitätte siihen ratkaisun. Näyttäkää valmis video myös koulunne rehtorille!

Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joita haluaisitte koulussanne muuttaa. Hyvä aloituslause on: “Jos minä saisin päättää...” Sen jälkeen jakaudutaan ryhmiin.

Etsikää ryhmissä ongelma. Keitä ongelma koskee? Miten sen voisi ratkaista? Olkaa havainnollisia ja vakuuttavia. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää käsikirjoituskortteja.

Kuvatkaa video suoran kameralle, ilman editointia. Muistakaa harjoitella kohtauksia ennen kuvaamista!

Katsokaa valmiit videot yhdessä ja keskustelkaa niistä. Kutsukaa myös koulun rehtori mukaan. Päättäkää jokaisen videon jälkeen, mitä ongelmalle tehdään.


Nelli Kampmanin esimerkkivideo.
Vartiokylän koulussa kuvattu videomielipidekirjoitus.

Lisämateriaalia
Videomielipidekirjoitus-menetelmän opas

Käsikirjoituskortit

EläinhavaintojaEtsikää lähimetsästä merkkejä eläimistä: jälkiä, jätöksiä, polkuja, pesiä - ehkä itse eläimiäkin. Kuvatkaa havainnot videokameralla.

Millaisia eläimiä lähimetsissä elää? Miltä ne näyttävät? Missä ne asuvat? Millaisia jälkiä ne jättävät metsään?

Lähtekää luokan kanssa metsään. Ottakaa mukaan videokamerat jokaiselle ryhmälle.

Yksi ryhmän jäsenistä toimii kuvaajana ja muut tarkkailijoina, joiden tehtävänä on etsiä kuvattavia jälkiä eläimistä. Kun yksi kohde on kuvattu, vaihdetaan kuvaajaa. Jokainen havainto selostetaan kameralle ääneen.

Luokassa videot katsotaan ensin ilman ääntä. Muiden oppilaiden tehtävänä on tunnistaa eläimet havainnoista. Jos halutaan, voidaan kilpailla: oikeasta arvauksesta saa pisteen sekä kuvaajaryhmä että arvaaja.Etelä-Sipoon koulun 4A-luokka kuvasi eläinhavaintoja Kartanon puistossa vuonna 2005.