Tuntematon opettaja


Etsikää joku teille tuntematon henkilö ja pyytäkää häntä opettamaan teille jokin tieto tai taito. Kuvatkaa se videolle ja esittäkää muille.

Muodostakaa parit, ottakaa mukaan kamera ja etsikää joku teille tuntematon henkilö. Tämä voi tapahtua joko koulussa tai koulun ulkopuolella. Pyytäkää tuntematonta opettamaan teille jokin asia, ja kuvatkaa se videolle. Asiat voivat olla tietoja tai taitoja.

Palatkaa luokkaan ja näyttäkää video muille.

Liitä video johonkin oppiaineeseen: tuntematon on todennäköisesti harrastanut jotain urheilulajia tai osaa hauskan lauseen vierasta kieltä. Ennen aloittamista kannattaa pohtia, miten tuntemattomia kannattaa lähestyä. Miten asia esitellään? Miten saadaan tuntematon suostumaan kuvattavaksi?

Voitte tehdä videoita myös asioista, joita oman luokkanne oppilaat osaavat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti